Достон №2

 • Булбул сийратини айланг томоша,
 • На зебу зийнат бор, турфа ранг бошқа.
 • Кўринмай қолар ул дарахт шохида,
 • Фақат овоз келур боқсанг гоҳида.
 • Товусдек турфа хил бўлса нетарди,
 • Зоҳирда бир қалқиб муҳаббат дарди?!
 • Ва ёки оққушдай бўлса у оппоқ,
 • Уни излаб дарҳол топарди нигоҳ.
 • Сап-сариқ бўлса у - ҳижрондир шева,
 • Шохдан учиб юрса мисоли мева.
 • Қирмизи бўлса гар қизил гул монанд,
 • Хониши аро бир пайдо бўлса қанд?!
 • Қоп-қора тусда ҳам гўзал кўринур,
 • Патларша тегиб ўйнаб юрса нур?
 • Зангори бўлса гар - само ҳам ошиқ,
 • Самонинг бир чети кетгай тутошиб...
 • Буларнинг баридан бўлди мосуво,
 • Уни жигар рангда яратмиш Худо!
 • Гоҳо кул рангида товлангай илкис,
 • Муҳаббат ўтини эсга солур ҳис.
 • Шундай намоёндир булбулда асрор,
 • Уни пгу ҳолида англамоқ душвор.
 • Аллоҳ ҳар нарсанинг аслини билгай,
 • Муҳаббат ўти-ла вужудни тилгай!
 • Агар тошларга ҳам берса у забон,
 • Тошлар ишқ тюшда сўйлар бегумон!