Достон №4

Муҳаммад ибн Абдуллоҳ бир куни ёлғиз ўзи шаҳарнинг чеккасида сайр қилиб юрган эди.

— Салом сенга, эй Аллоҳнинг расули!.. — деган сас келди.

Чапга, ўнга қайрилиб қаради. Ҳеч ким йўқ. Овоз эса яқиндан келган эди. Эшитилгандек бўлиши мумкин эмас.

—Ассалому алайка, ё Расулуллоҳ!..

Иккинчи марта шу овозни эшитди. Яна ён атрофига аланглади. Ҳеч ким йўқ. Бирон жойга яшириниб чақиряптими, деса, ундай жой ҳам эмас эди бу ер. — Салом бўлсин сенга, эй Аллоҳнинг пайгғамбари!..

Учинчи марта эшитганда, овозни ҳам, овоз келган жойни ҳам аниқлади: бу овоз бир тошдан чиқаётган эди.

Ал-Амин у ердан узоқлашди.

Аллоҳнинг расули нима дегани? Кимга қаратилган овоз эди бу? Бунинг маъноси нима эди?

Аҳмад Лутфий Қозончи

("Саодат асри қиссалари" китобидан).
 • Кесакдек битта қуш шох узра қўниб,
 • Куй ижро қиларди япроқни йўниб.
 • Япроқ нимта-нимта бўларди гўё,
 • Унда пайдо эди турфа хил маъно.
 • Дарахт куйлар эди наздимда шу он,
 • Йўқ, дарахт эмасдир, отган оппоқ тонг!
 • Жамъийки тарафдан келар эди сас,
 • Афсус, булбул тилин ҳеч кимса билмас!
 • Сулаймон пайғамбар бўлсайди агар,
 • Булбул сўзларидан тўларди дафтар.
 • Гулга имо қилиб куйлар эди у,
 • Биздан кўпроқ сирни билар эди у.
 • Яна озмунчами тошнинг луғати,
 • Чайқалган вақтида ерни титратди...
 • Зилзила боиски қўпади тўфон,
 • Замину самони қоплагай вулқон.
 • Яратиқлар аро олганча ўрнак,
 • Булбул нола қилур - бир парча кесак.
 • Алқисса, Муҳаммад - оддий бир инсон,
 • Ёзиш-у ўқишдан айро бегумон.
 • Жаброил фаришта ёнига тушди,
 • "Ўқи!" деди шу он. Гўёки тушдир?!
 • "Ўқишни билмайман!" - шу бўлди хитоб,
 • Ал-Амин билмасди - не эрур китоб.
 • "Ўқи!" - пайдо бўлмиш яна шу садо,
 • Суяклар қисирлаб кетарди гўё.
 • "Ўқи!" дея қаттиқ қисди Жаброил,
 • Аллоҳнинг хукмига қолурсиз қойил.
 • Ал-Амин шу алпоз ҳолдан тойди хўп,
 • Умидини узиб, ҳайрон бўлди кўп.
 • Шу йўсин тушганди беш дона оят,
 • Сирлар дунёсидан келиб ниҳоят.
 • "Яратган зот бўлмиш Худо номи-ла,
 • Ўқимоқ жоиздир ҳаёт комида.
 • Инсонни яратмиш лахта қондан у,
 • Қалам не эканин билдирмиш туйғу!"
 • Шу сўзни ангаагач бўлиб бир хушҳол,
 • Ал-Амин рухида юзин очди Ҳол.
 • Ҳол илми игу чапл топмиш ибтидо,
 • Элчига сирини очмишдир Худо.
 • У шоир эмасди, тўкимасди шеър,
 • Унга гапирарди Само бирла Ер!
 • Бу гап афсонамас, афсунгармас ул,
 • Унинг номи эди буюк бир Расул!