Достон №8

 • Деди Булбул: — "К-эй бу мажмаъга далил,
 • Мен бўлубмен гул ҳавосидин залил.
 • Ондин ойру ошиқу девонамен,
 • Ақлу ҳушу сабрдин бегонамен.
 • Онсизин йўқ сабр ила тоқат манга,
 • Койда ёро, чеккали фурқат манга.
 • Токи гул бўстонда бўлгай жилвасоз,
 • Минг наво бирла қилурмен шарҳи роз.
 • Ишқида ҳар лаҳза афзун шиддатим,
 • Ҳусниға ҳар лаҳза ортиб ҳайратим... "

Алишер Навоий

 • Бир қушнинг тилики шундоқми ширин,
 • Шевасида қанча сирлар яширин.
 • Ерга кўмсанг гулга эвриладир чўп,
 • Муқаддас билгил-у сен туфроқни ўп.
 • Мавжли сувга зинҳор туф демаки сен,
 • Ки пари ҳайбатига тискинасен.
 • Заррадан тоғ бунёд - вулқондир сабаб,
 • Томчи сувдан Аллоҳ чақалоқ ясаб -
 • Кўз олдингда барпо этмиш афсона,
 • Гар кўрмасанг буни ким ҳам ишонар?
 • Бир-бирига талпинур икки вужуд,
 • Қовушса бир тан бўлур иккиси худ.
 • Мажнун Лайли бирла бўлса мужассам,
 • Бу ҳам ўрнак эрур - Аллоҳга қасам!
 • Билки бу ҳол эрур бақо амали,
 • Охирда келгувси қовушмоқ гали.
 • Булбул ғунча ила бўлса мукаррам,
 • Дунёда йўқ эрур бундайин карам.
 • Бундан олдингиси ҳижрон палласи,
 • Йиғидек туюлгай она алласи.
 • Зиддият қошида бўлурсан маҳзун,
 • Сени ўраб олур гоҳи қаро тун.
 • Кимки кўп йиғласа боисин сўрма,
 • Илоҳий майсани бесабаб ўрма.
 • Тайин этилмишдир булбулга қафас,
 • Уни эритгувчи бир ўтли нафас.
 • Мовга келса мушук бехос чинқирар,
 • Эҳтирос ўтлари кўзда тирқирар.
 • Бир яшил ёғдуни кўриб қолсаш гоҳ,
 • Ишқнинг ботинига танша сен нигоҳ.
 • Эҳтирос берилиб Одам Атога,
 • Жаннатда юз бурмиш шунда хатога.
 • Лаззатнинг аччиғи воқе бўлибдир,
 • Нафис кадаҳларга зардоб тўлибдир.
 • Қайга борасан сен ўзишдан қочиб,
 • Айбингни фош этиб, авратиш очиб?!
 • Нафс ўйинидир шу қадар ғалат,
 • Нафс ила курашга тушарсан албат!