Достон №9

 • Анбиё сархайли султони расул,
 • Ким эрур онинг туфайли жузву кул.
 • Улки Одамдин бурун ул бор эди,
 • Ҳам наби, ҳам соҳиби асрор эди.
 • Нури мавжуд офаринишдин бурун,
 • Ким эди халқига муддат олти кун.
 • Қойси нур, улким тогшб юз иззу ноз,
 • Ул келиб маъшуқу, холиқ—ишқбоз.

Алишер Навоий

  • Расулуллоҳ эрур Фалак сарвари,
  • Расулуллоҳ эрур Фалак сарвари,
  • Бу нур узоқлардан товланиб келмиш,
  • Йиллар шамолида сайр этиб елмиш.
  • Яралган асли у Одамдан аввал,
  • Аллоҳнинг расули - бўлмиш мукаммал.
  • Унинг сийратига дил кўзи-ла боқ,
  • Қандоқ мўъжизакор бир оддий туфроқ.
  • Вужудида бордир самовий товуш,
  • Агарки истаса юлдузлар - ковуш.
  • Ойни қоқ иккига бўлган ўшал зот,
  • Афсунгар деминшар нодонлар ҳайҳот!
  • Аллоҳ ошиқ бўлди Расулуллоҳга,
  • Сув каби беғубор теран нигоҳга.
  • Ошиқлик эрурки энг ноёб мақом,
  • Ошиқлик асрорин англолмас авом.
  • Шунданми суронга тўлади дунё,
  • Бош оғриқ жавҳарда йўқ эрур асло!
  • Буни сотиб олмиш ўзига банда,
  • Шайтоншшг лабида шу боис ханда.
  • Ҳаётни ўзигата ўлим қилма ҳеч,
  • Ўзингга сен ўзинг зулм қилма ҳеч!
  • Ўзга ёпишса ким - ажратмоқ мушкул,
  • Тиканга суйкалиб, севган янглиғ гул.
  • Қон тўкса билмас у қон тўкканин ҳам,
  • Кўзига қон бўлиб кўришай шабнам.
  • Агар-чи ўзигата бўлсанг сен ғаним,
  • Ёв деб қабул қилма бошқа кимсани.
  • Оқариб ётаркан қошингда тонглар,
  • Энг аввал сукут қил - ўзингни англа!