РАЙҲОН ИФОРИ

 • Хидга мўлжалланган аъзо - бу димоғ,
 • Биз унинг ҳикматин сезмаймиз бироқ.
 • Ранг билан бир сафда туради ифор,
 • Иккиси аро ҳам улкан лаззат бор.
 • Ёмон ҳид кўнгилни айнитади рост,
 • Ҳиднинг бузилгани эрурки ифлос.
 • Бад ҳиддан димоғни асраган маъкул,
 • Руҳингга бир шикаст етказади ул.
 • Ширин ҳидларда бор ўзгача маъни,
 • Беҳишт ифорига менгзарлар, яъни.
 • Дейдилар: Пайғамбар туғилган маҳал,
 • Хушбўй бир атир-ла чулғанмиш тугал.
 • Улғайган вақтида ўша мушк анбар,
 • Унинг теграсини қилган мунаввар.
 • Алқисса, ифорда кўп эрур мазмун,
 • Ифор-ла алмашар кундуз билан тун.
 • Шамолнинг ифори бордирки ҳатто,
 • Қорга ҳам этилган нафис ҳид ато.
 • Хидларнинг ширини - райҳон ифори,
 • Димоққа ҳуш ёқар, тоза рафтори.
 • Эҳтимол жаннатда барқ ургандир ул,
 • Жаннат ҳавосини келтирмиш буткул.
 • Камтарлик бобида булбулга монанд,
 • Сиёҳ тусида у чайқалар хурсанд.
 • Раиҳоннинг атрини ҳидлаб тўймайсан,
 • Наҳот мўъжизавор шундайин майса!
 • Ҳид таратар пгундоқ гулзор кесаги,
 • Булбул ноласига муштоқ куртаги.
 • Чаҳ-чаҳга бурканар ғунчалари ҳам,
 • Райҳон ғуборини тозалар шабнам.
 • Боғ аро райҳонни ҳидламоқ зўр иш,
 • Хаёлда гулзорга эврилар беҳишт!