ТЎРТЛИКЛАР

  1
 • Олам гўзаллигин эта олсанг ҳис,
 • Гавҳардай товланур кўксингда иймон.
 • Ўйла: ўз-ўзидан бўлгайми тўкис,
 • Тасодиф измига тушса гар жаҳон?
 • 2
 • Дўст изласанг агар ўзингга дўст бўл,
 • Сен аввал ўзишта айлама зулм.
 • Руҳишта муносиб муқаддас пўст бўл
 • -Руҳингни англасаш - нимадир ўлим?!
 • 3
 • Муҳаббат йўқ эрса - ибодат бекор,
 • Оддий ҳаракатдир ахир ибодат.
 • Аллоҳга муҳаббат бўлса барқарор,
 • Юракгашг ҳар зарби топар қаноат.
 • 4
 • Дунё ўйинларин айла томоша,
 • Зерикишга фурсат қолмагай - ишон.
 • Ҳар битта заррача қайгадир шошар,
 • Тинч турган зот йўқдир. Ақл паришон.
 • 5
 • Соғинч шуълалари ўртади қаттиқ,
 • Сизни соғинганим кўзимдан аён.
 • Эшикка қарайман: недир этса тиқ,
 • Хижрон азобида ўртанмоқда жон.
 • 6
 • Кўнгил деганингиз асли бир кўзгу,
 • Аллоҳнинг аксини жимирлатар боз.
 • Мени ўз-ўзимга тушунтирар у
 • -Ёдимга тушади илоҳий овоз.
 • 7
 • Хато қилганингни билдингми, демак,
 • Ўша хатоингдан бўлгин мосуво.
 • Ортиқча безовта бўлмасин юрак,
 • Сени чорламоқда афсушш дунё.
 • 8
 • Сен ёлғиз эмассан - ёлғизман дема,
 • Жинлар қуршовида турибсан ахир.
 • Қайгадир кетяпсан бамисли кема,
 • Унинг ўзи билар. Ўртама бағир.
 • 9
 • Тошдан тошга сакраб шодланар оҳу,
 • Нафис гўзалликка лол қолмиш фалак.
 • Овчи қуролини ўқталар, ё-ҳу!
 • Тошга айланганми кўксида юрак?!
 • 10
 • Денгиз мушугини бир шоғол еди,
 • Уни хурсанд этди тоза лаҳм гўшт.
 • Мавжларда сирпаниб сузмоқчи эди...
 • Бунинг асрорини ким англагай - хўш?!
 • 11
 • Шабада бўронга эврилар ҳали,
 • Увиллаб ҳар нега ташланар бўрон.
 • Фалакнинг ғазаби келган маҳали
 • -Ҳатто ер чайқалар, қўпади тўфон.
 • 12
 • Баъзида дардингни олади шароб,
 • Қушдай енгил бўлиб учиб юрасан.
 • Оз-оздан ҳолингни қилгувси хароб,
 • Юзтубан йиқилиб, зўрға турасан.
 • 13
 • Хаёлинг ўғирлаб битта нозанин,
 • Ишва тузоғига сени банд этди.
 • Ғуборли кўрсатди сенга тозани,
 • Оддий кесакларни гўё қанд этди.
 • 14
 • Бандадан ҳеч қачон қўрқиб яшама,
 • Қўрққанингни билса қутурар баттар.
 • Тавозе нонини бехос ташлама,
 • Аллоҳга тавалло айласанг етар...
 • 15
 • Ҳақиқат шукуҳин англамоқлик бахт,
 • Бариси ўткинчи Аллоҳдан бошқа.
 • Маҳобат ўткинчи, бойлик, тож-у тах
 • Ҳикматлар ўйилиб ёзилар тошга.
 • 16
 • Маъно дунёсига қилсанг сен сафар,
 • Имо-ишоралар келар бир талай.
 • Тушунмоқ жоизмас - келса гар хатар
 • Ўзингта керагин танла ҳар қалай.
 • 17
 • Дуо қил - дуода қувват бор бисёр,
 • Умидингни кесиб, чекинма асло.
 • Қайғу лашкарига бўлма сен дучор,
 • Сени балолардан асрагай дуо.
 • 18
 • Ёмон сўзлардан сен йироқда юргин,
 • Биров шохда бўлса, япроқда юргин.
 • Шовқин-сурон қўпса шу лаҳзада қоч,
 • Тупроқдай ҳоксор бўл, гупроқда юргин.
 • 19
 • Кимки тавба қилса агар астойдил,
 • Тавбасига нгу он бўлгин сен қойил.
 • Аллоҳ ҳам очади шафқат энгигин,
 • Авф феълига сен доим бўл мойил.
 • 20
 • Кўнгилда сақлама кек-у гинани,
 • Хусуматда йўкдир бирон бир маъни.
 • Ҳодисот сабабин титкилаб юрма,
 • Бу олам тагига ким етмиш қани?!
 • 21
 • Босар-тусарини билмай қолса ким,
 • Даво топа билмас ҳеч битта ҳаким.
 • Тошга урилганда боши бир замон -
 • -Ўзига келади - Вақт бўлғай ҳакам.
 • 22
 • Ҳаво-ла қовушар қушнинг қаноти,
 • Орзудан иборат инсон ҳаёти.
 • Истагу иштиёқ яшнатар сени,
 • Олисларга элтар ҳаваснинг оти.
 • 23
 • Ҳар хил ташвишларга бўлиб оввора,
 • Умр ўтганини сезмагин зора.
 • Болалик вақтингда ҳайрат кўп бўлур,
 • Камайиб боради кейин тобора.
 • 24
 • Пешонангга ажин, сочларингга оқ
 • Туша бошладики оқибатга боқ.
 • Қайғунинг амали иборат шундан,
 • Шодлик бахш этдинг сен кимга яхшироқ?
 • 25
 • Суҳбатингдан зада бўлмаса биров,
 • Юзлари ёришса кўрган чоқ бирров
 • -Демак, сен яхпшсан - кўнгил нақпшсан,
 • Инган пайтида ҳам сочингта қиров.
 • 26
 • Ёшлик фасли сувдек ўтди-ю кетди,
 • Ажинлар қарилик фаслига элтди.
 • Пари билмаганин билармисан сен,
 • Нафсинг қупшарига Аллоҳ дон септи.
 • 27
 • Эҳтирос ўтлари сўнар оҳиста,
 • Дунё товланмайди энди минг тусда.
 • Бу маҳзун алпозинг томоша қилғил -
 • -Юрак ёнган экан оддий бир ҳисда.
 • 28
 • Умрингни ўтказма бекор, беҳуда,
 • Ланжлик нишонаси бордир уйқуда.
 • Оз ухла - уйқунинг озроғи яхши,
 • Ялқовлар қавмига бўлма сен қуда.
 • 29
 • Кўнгли очиқнингки йўли ҳам очиқ,
 • Кўнгли берк кишидан эл юрар қочиб.
 • Саховат нурлари ила безансин,
 • Элга боқиб турган икки қарочиқ.
 • 30
 • Бировга қарасанг пок бўлсин назар,
 • Ҳирсу ҳаваслардан кўнгил ҳам безар.
 • Покиза туйғуга ошино тутин –
 • Кўксингда товланган иймон шу – гавҳ;
 • 31
 • Ҳурматга сабабдир сендаги ибо,
 • Оз сўзлаб, кўп тингла, дўстим, доимо.
 • Хунук иборадан парҳез қил мудом,
 • Чиройли сухандир руҳучун даво.
 • 32
 • Аллоҳдан ўзгага бўлмагин муҳтож,
 • Сен қуллуқ айлама кимда бўлса тож
 • Таъмадан йироқ юр – акси кўрилса,
 • Ҳатто хаёлинг-чун тўлайдирсан бож.
 • 33
 • Ризқни Аллоҳ берар - бандаси бермас
 • Темир-у терсаклар сен билган Ермас.
 • Ер-ку кўкартирар бир чўп қадасанг,
 • Бандаси ризқидан ортиғин термас.
 • 34
 • Ҳашамат кибрдан эрур нишона,
 • Кийим-у кечакка асло ишонма.
 • Бир қараб ақлингни сезувчилар бор –
 • Аслингни яншрма - ўзингдан тонма!
 • 35
 • Кўкка кўтаргувчи фурсат яширин,
 • Ҳар битта инсонда ҳикмат яширин.
 • Кичик жуссалардан кулма сен зинҳор
 • Ҳатто чумолида қудрат яширин.
 • 36
 • Ёлғон сўйламоқлик ожизниш иши,
 • Ёлғон қули бўлар иймонсиз киши.
 • Ҳаққа ишонмаган кимга ишонур,
 • Тошга тегиб мудом сингайдир тиши.
 • 37
 • Ғийбат хуморидир ёқимсиз хумор,
 • Турфа хил миш-миншар айлагай бемор.
 • Сен аввал ўзингдан сўрагин ахвол,
 • Ўзганинг уйида нима ишинг бор?!
 • 38
 • Зийнатингни кўз-кўз айлама асло,
 • Кўзингда ҳамиша барқ урсин ҳаё.
 • Асалдек тотли бўл жуфти-ҳалолга,
 • Ҳаё-ибоси-ла гўзалдир аёл.
 • 39
 • Бировнинг оромин ўғирласанг гар,
 • Бошингга кўп ташвиш тушгай муқаррар.
 • Уйқунгдан қочгувси билгин ҳаловат,
 • Асал деб тотганинг - аслида заҳар.
 • 40
 • Узун сочларишта парилар ошиқ,
 • Туннинг қаросига кетар тутошиб.
 • Агарда сочингни қайчига тутсанг
 • -Ёнингдан фаришта ўтади шошиб.
 • 41
 • Ҳар бир аъзоингни сақлагин тоза,
 • Эҳтирос қувватин қилма овоза.
 • Ҳаё пардасига ўралса руҳинг
 • Қуш каби шайланар мудом парвоза.
 • 42
 • Инсонга куч берар ҳамиша бардош,
 • Ҳуда-беҳудага кўздан тўкма ёш.
 • Милёнлаб асрлар ёниб чарчамас,
 • Оламга муҳаббат улашган қуёш.
 • 43
 • Курашдан иборат ҳаёт мазмуни,
 • Кимки кучли бўлса, енггай бегумон.
 • Ақлингни ипшатгин. Чекинма асло,
 • Ҳар қандай ҳолатда ўзингга ишон.
 • 44
 • Дўстларинг кўпаяр агар бой бўлсанг,
 • Сенга дўст бўлмоқни истар ётлар ҳам
 • Ишинг юришмаса қариндош қочар
 • -Бир бурда нонини кўрмасдан баҳам.
 • 45
 • Ҳамиша асрагин нозли ёрингни,
 • Энг оғир дамларда сен уни тушун.
 • Шубҳа-ю гумондан дил бўлсин холи
 • -Унинг гўзаллиги фақат сен учун!
 • 46
 • Ёшлик фасли гўзал. Аммо, серғалва,
 • Баъзида бошингда чақилар ёнғоқ.
 • Қарилик кечади тинч-у осуда,
 • Кизғин эҳтирослар йўқолур бироқ...
 • 47
 • Шукрки, ишончни оқладим тугал,
 • Менга ишонганлар топдилар шифо.
 • Шубҳа қилганларни кўриб ачиндим,
 • Алдамоқчи бўлиб кўриндим гўё...
 • 48
 • Аллоҳим, куч бердинг руҳга муносиб,
 • Гиёҳлар тилини тушундим, билдим.
 • Заҳарли гулларга дуч келган маҳал
 • -Уларнинг айби-чун мен тавба қилдим.
 • 49
 • Табиб хасис бўлса - илми нотугал,
 • Шафқатнинг элчиси бўлолмас фақат.
 • Ҳатто душманига очади кўнгил,
 • Чин табиб дегани ҳамиша албат.
 • 50
 • Мусиқа даволар инсон руҳини,
 • Мусиқа фалакдан келганлиги рост.
 • Дардингни оширар шовкин-у сурон,
 • Чарчагани қолар қулоқнинг, холос.
 • 51
 • Яхши кўриншнгни яшириб юрма,
 • Муҳаббат шавқида юксалсин кўнгил
 • Шабада қитиқлаб ғунчани ахир,
 • Очилтириб қўяр. Лаб очади гул.
 • 52
 • Нақадар ёқимли кузак шамоли,
 • Дарахтларни силаб қўяр атайин.
 • Токи баргларига видо айтсинлар,
 • Уйқу мавсумига қорлар ҳам тайин.
 • 53
 • Аждодлар ёдини унутиб бўлмас,
 • Улар бизлар учун жонин койитган.
 • Маслаҳат беришар тушларимизда –
 • Гоҳида қўзғалиб ётган жойидан.
 • 54
 • Тушнинг синоатин ечолмас ҳеч ким,
 • Ёдда қолар гоҳо парчаси фақат.
 • Идрок эврилади кўзгуга балки,
 • Кинога менгзайди тушда ҳаракат.
 • 55
 • Гоҳида шодландим, гоҳо қайғурдим,
 • Беморим инграса, дард чекдим мен ҳам.
 • Гиёҳлар чулдираб кўмакка келди,
 • Ўзидан ўрганиб мен қўйдим малҳам.
 • 56
 • Нодир талантлардан мўъжиза кутинг,
 • Уларни асрангиз - дилда шу тилак.
 • Аждодлар зафари тугал бўлсинки –
 • Бу кунги авлодга ишонмоқ керак.
 • 57
 • Қалам қошларишта ошиқлар кўпдир,
 • Кимнинг қисматини ёзар ул қалам.
 • Кимгадир шодликлар ато этасан,
 • Кимнингдир кўксига элтасан алам.
 • 58
 • Гиёҳванд хумори қора хумордир,
 • Ўзининг умрига у бўлар эгов.
 • Гўёки ўзига ашаддий ғаним,
 • Бундоқ душманликни қилолмас биров
 • 59
 • Оқ тонглар ёғдуси сенда мужассам,
 • Анор гули каби товланар шафақ.
 • Яшамоқ нақадар мароқли амал,
 • Шукрона айласанг - бахт-у толе накд.
 • 60
 • Ҳали орзуларим кўпдир ҳаётдан,
 • Чиройли гулларим тугмокда ғунча.
 • Кўнглимни тарк этмас иймон ёғдуси
 • -Ҳузур-ҳаловатим гўзалдир бунча!