ҚАНД ХАСТАЛИГИ ҲАҚИДА

 • Номи - қанд, мазмуни билгинки заҳар,
 • Умр дарахгининг томирин қирқар.
 • Асабий ҳолатдан куртак тугар у,
 • Ушбу хасталикнинг сабаби - қайғу.
 • Ва яна овқатга ҳирс қўймоқ сабаб,
 • Ёғлик таомларга кучли эрса таъб.
 • Ошқозон чарчаса - охири одам,
 • Танасида чарчоқ сезур дамодам.
 • Сув истаб оёқдан кетгувси мажол,
 • Жимоъ деганлари келгувси малол.
 • Муҳаббат ўтида ёнмагай ортиқ,
 • Асабга теккувси оддий ҳол қаттиқ.
 • Хасталик ичидан кемирар шундоқ,
 • Озиб бораверар тана ҳам, бироқ—
 • Таомни қўмсайди ошқозон мудом,
 • Еган-ичганлари юқмагай тамом.
 • Бундай чог тузукроқ ўйламоқ керак,
 • Биринчи навбатда емангиз шира.
 • Ширинлик бобида юммоқ керак кўз,
 • «Қанд»нинг ўзи етар! Жоизмас не сўз...
 • Парҳез аиламоқни қилинг ихтиёр,
 • Оз емоқликнинг кўп фойдасидир бор.
 • Асабнинг жиловин уншанг сиз маҳкам,
 • Қулоқ нохуш сўзга бўлсин мустаҳкам.
 • Кўнгипни чоғ қилиш йўлин ахгаринг,
 • Дилдан нари кетсин қайғулар бари.
 • Мусиқа тинглашни қилсангиз одат,
 • Асаб дам олади шунда ниҳоят.
 • Руҳни чарчатади шовқин-у сурон,
 • Сиз учун туюлар гўёки бўрон.
 • Шароб яқинига йўламанг мутлоқ,
 • Тамаки хавфидан бўлингиз огоҳ.
 • Сувда кўп чўмилмоқ фойданинг кони,
 • Чунки, сув эрурдир поклик макони.
 • Уйқу меъёрида бўлсаки агар
 • Тана ором олур шунда муқаррар.
 • Турли хил кўкат ҳам фойдали озиқ,
 • Ва яна яшиллик - кўнгил ҳамрози.
 • Хасталик устидан бўлган пайт ғолиб,
 • Бир енгил тортасиз қуншар мисоли.
 • Шунда хасталиқдан қолмагай нишон,
 • Гўёки қайтадан туғилар инсон!