ҲАР ДАРДНИНГ ДАРМОНИ БОР

 • Аллоҳ исмин, дўстим, доим зикр қил,
 • Туғилганинг учун аввал шукр қил.
 • Таваллуд топмасанг сен нетар эдинг,
 • Кўз очмоқликни орзу этар эдинг.
 • Болалик чоғларинг ўтди шодумон,
 • Теваракка қараб бўлардинг ҳайрон.
 • Ҳайратингга боис ҳар битта ашё,
 • Чиройли кўриниб кўзишта дунё -
 • Бир ширин хаёллар сурардинг ҳар вақт,
 • Узинг пошшо эдинг, турган жойинг тахт.
 • Кейин аста-аста орзулар ўсди,
 • Руҳ йўлин турфа хил ташвишлар тўсди.
 • Қаноат қилмоққа чидамас сабр,
 • Кўзинг бойлик сари термулди ахир?!
 • Мия зўриқади - қаттиқ ишлашдан,
 • Гоҳ безиб кетасан мутлоқ яшашдан.
 • Бойликдан ўзгани тан олмайсан, йўқ,
 • Кўп нарса истарсан - гарчанд қорнинг тўқ.
 • Болалик ўйидан қолмагай нишон,
 • Пойга сабабидан бўлиб паришон -
 • Бошқалар ишига қиларсан ҳавас,
 • Миянгни эговлар ғувиллаган сас.
 • Хасталик ўз ишин бошлагани он,
 • Қўрқувга тушасан дафъатан чунон.
 • Кўзингта кўринар жонинг шу дамда,
 • Режалар тин олар - қолурсан ғамда.
 • Аммо, бир маслаҳат - ташвиш қилма ҳеч,
 • Шу нозик кўнгшши илкис тилма ҳеч.
 • Дардни берган Аллоҳ берар шифосин,
 • Англамоқ жоиздур синов дунёсин.
 • Бола алпозингда ўилаб юрсанг гар,
 • Ғам-андуҳ олисга кетгай муқаррар.
 • Тупроқ ҳам, сувлар ҳам дардингта дармон,
 • Тилсимни тушунсанг - қолмагай армон.
 • Табиат дарсини қилсаш истеъмол,
 • Юз йилча яшайсан бардам бемалол.
 • Ҳар дарднинг давоси жилоланар соф,
 • Гар даво истасанг уни изла, топ!
 • Дунёнинг мазмуни топишмоқ эрур,
 • Бир гуллаб, мевалаб, сўнг пишмоқ эрур.
 • Ҳар битта гиёхдан сен олиб ўрнак,
 • Пинҳоний илмни билмоғинг керак.
 • Ортиқча эмасдир бунда чўп-у хас,
 • Охири - муҳаббат, аввали - ҳавас -
 • Шудир асл мазмуни жумла оламнинг,
 • Аввал кўзи кўрсин доно одамнинг.
 • Кейин тасаввури кенгаяркан боз,
 • Фаришта сингари қилсин у парвоз.
 • Сабоқ яшириндир азал ҳар ишда,
 • Уни англаганлар бўлур фаришта.